• News
  • Firma z tradycją

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz Cookies

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej – RODO) – jeżeli jesteś moim klientem – jestem zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest Cukiernia Pełka, Piotr Pełka , Rynek 21 , 49-100 Niemodlin ,cukierniapelka@gmail.com

2.      Twoje dane osobowe będę przetwarzać w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeżeli zawrzemy umowę, będę przetwarzać Twoje dane na następujących podstawach prawnych:

§  6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

§  6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

§  6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. dochodzenie roszczeń lub marketing własny).

  1. Jeżeli zawrzemy umowę Twoje dane będę przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń między nami. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy niezwłocznie usunę Twoje dane.

5.      Nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cel, w którym dane te zostały podane wyżej (pkt 2 i 3).

6.      Nie będę ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniam do przetwarzania danych osobowych (np. osobami zajmującymi się u mnie obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na moje polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

7.      Nie stosuję profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.

8.      Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

1.      prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2.      prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),

3.      prawo usunięcia tych danych – „prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,

4.      prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,

5.      jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6.      jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7.      jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8.      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

            Przywiązuję szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych klientów. Mam świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów proszę o wszelkie uwagi lub sygnały o ew. niepokojących zjawiskach  w tej dziedzinie związanych z działalnością mojej firmy. Uwagi prosimy przekazywać na podany adres: cukierniapelka@gmail.com

 

 

Pliki Cookie - co to jest?

Pliki cookie, tzw. ciasteczko (ang. cookie) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu używanym do przeglądania internetu. Pliki te zawierają informację pozwalającą zidentyfikować to urządzenie w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzania serwisu. Pliki cookie najczęściej zawierają informację o pochodzeniu (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ewentualnie unikalny numer tworzony na potrzeby sesji odwiedzającego.

W jakim celu pliki cookie są tworzone i umieszczane na stronach?

Dzięki „ciasteczkom” można w pewnym stopniu ocenić zainteresowanie stroną co pozwala właścicielowi strony internetowej udoskonalać ją poprzez lepsze dopasowanie treści i formy serwisu do oczekiwań odwiedzających.

Cookie - rodzaje plików

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu służącym do przeglądania internetu do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas zdefiniowany w pliku, mogą również zostać usunięte wcześniej z przeglądarki przez użytkownika. Wykaz ciastek (cookies): iNoticeClosedX (gdzie X to cyfra) - informuje skrypt, czy dany komunikat np. informujący o ciastkach został wyłączony/zaakceptowany. Wyłączenie ciastek o tej nazwie, spowoduje, że komunikaty będą się zawsze wyświetlały. Dane osoby odwiedzającej stronę nie są przekazywane innym podmiotom.

Czy za pomocą tej strony można otrzymać cookie innych podmiotów?

Tak. Istnieje możliwość otrzymania cookie pochodzących ze stron realizujących kampanie marketingowe i statystyczne oraz portali społecznościowych (tzw. socialmedia). Ich regulaminy dotyczące polityki cookie można odnaleźć na odnośnych stronach informacyjnych tych serwisów.

Czy pliki cookie można usunąć ze swojego urządzenia?

Można, przeglądarki internetowe umożliwiają w swoich ustawieniach blokowanie zapisywania plików cookie, usuwanie ich z urządzenia bądź informowanie o próbie zapisania cookie na urządzeniu. Zablokowanie pobierania cookie może mieć negatywny wpływ na prezentację zasobów strony internetowej lub ograniczenie niektórych jej funkcjonalności. Blokuje także możliwość zbierania anonimowych danych, które pomagają ulepszać stronę pod względem jakości treści i formy. Opisów sposobów obsługi plików cookie w poszczególnych przeglądarkach należy szukać w odnośnych informacjach udostępnianych przez twórców tych przeglądarek.

Zmiany polityki prywatności Cookie

Właściciel tej strony zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na tej stronie.

© Cukiernia Pełka 2023